Ochrana osobných údajov a ich používanie

Dáta a ich využitie

spoločnosť PokliTech, s.r.o. IČO: 53063619 spracováva používateľské údaje na tento účel:

Objednanie tovaru

Pre spracovanie Vašej objednávky, doručenie tovaru, zabezpečenie plnenia a komunikáciu s Vami v súvislosti s týmito objednávkami atď. Spracovávame údaje typu: meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefón, číslo bankového účtu, histórie nákupov. Jedná sa o dáta spracovávané na účely plnenia zmluvy, či už sa jedná o zmluvu uzavretú v klasickej písomnej forme, prostredníctvom eshopu alebo ústne. Dáta o platených objednávkach spracovávame aj na účely plnenia účtovných, daňových a iných právnych povinností určených zákonom.

Zaistenie funkčnosti on-line služieb

Pre zaistenie plnej funkčnosti objednaných produktov a uľahčenie práce s nimi spracovávame informácie o využívaní týchto produkte ako sú: užívateľské meno, heslo, história prihlásenie, čítanie dokumentov, vyhľadávanie v produkte, IP adresa počítača atď.

Ponuky tovaru a služieb

Údaje (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) sú používané na reklamné účely tj. Pre informácie o produktoch z našej ponuky. Tieto údaje využívame iba v rozsahu povolenom zákonom alebo na základe Vami udeleného súhlasu. Proti používaniu údajov pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených kontaktných kanálov je možné kedykoľvek podať písomnú námietku na adrese marketing@bystrydom.sk a toto využitie bude ukončené.

Cookies

Na účely zlepšenie našich on-line služieb využívame súbory cookies. Jedná sa o malé súbory vo Vašom počítači slúžiace na identifikáciu užívateľov. Tieto súbory slúžia na zabezpečenie správnej funkčnosti stránok, na zapamätanie identifikačných údajov zákazníka, k analytickým účely webov príp. k zisteniu preferencií zákazníkov a k individuálnemu prispôsobenie ponuky. Využívanie súborov cookies je možné obmedziť v nastavení vášho prehliadača, čo však môže viesť k zníženiu funkčnosti stránok.
Vyššie uvedené údaje spracovávame po dobu plynutia lehôt z nároku vád dodávaného tovaru a služieb, prípadne po dobu predpokladu pre budúce obnovenie obchodného vzťahu.

Zabezpečenie dát

Ochrana vašich údajov je pre nás kľúčová, preto vynakladáme maximálne úsilie pre zaistenie ich bezpečnosti. Plne využívame technické aj organizačné opatrenia na prevenciu neoprávneného prístupu k týmto dátam a zabránenie ich zničenia alebo zneužitia. Spôsoby zabezpečenie vašich dát sú tiež pravidelne kontrolované.

Práva subjektov

Nad svojimi osobnými údajmi nestrácate kontrolu. Môžete k nim kedykoľvek pristupovať alebo ich opraviť. Ako subjekt spracovanie osobných údajov máte aj nasledujúce práva: Právo na potvrdenie o spracovaní, na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie, prenos, námietku proti spracovaniu, podať sťažnosť u dozorného úradu. V prípade spracovania na základe udeleného dobrovoľného súhlasu tiež právo kedykoľvek tento súhlas vziať späť.

V prípade ďalších otázok ohľadne spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať na marketing@bystrydom.sk.